Cennik

Wizyty Cena (w zł)
Wizyta podstawowa do dr n.med. i lekarzy specjalistów 170
Wizyta kontrolna do 1 miesiąca do w/w lekarzy 150

Wizyta kwalifikacyjna przed zabiegiem

              170

 

Badania diagnostyczne

USG gałki ocznej 130
OCT plamki 170
OCT tarczy nerwu wzrokowego i warstwy włókien nerwowych siatkówki 170
Angiografia dna oka 230
Zdjęcie dna oka 100
Komputerowe badanie pola widzenia 70
Pomiar ciśnienia śródgałkowego metodą aplanacyjną 50
Pomiar ciśnienia środgałkowego metodą bezkontaktową 50
Gonioskopia 70
Trójlustro 100
Pachymetria rogówki 70
Autorefraktometria (komputerowa ocena wady wzroku) 50

 

Zabiegi laserowe

Laseroterapia siatkówki (PFK) jeden seans 330

 

Zabiegi ambulatoryjne

Płukanie dróg łzowych u dorosłych (1 oko) 190
Udrożnienie dróg łzowych u dzieci (1 oko) 390
Wizyta kwalifikacyjna przed zabiegiem 170
Usunięcie gradówki 350
Usunięcie ksantealazmy 400
Korekcja odwinięcia powieki 750
Korekcja podwinięcia powieki 750
Kosmetyczna korekcja powiek 2000-2500
Cysta powieki 350
Tłuszczak/kaszak powieki 350
Brodawka powieki 350
Usunięcie skrzydlika 500
Usunięcie rogów skórnych 350
Cysta spojówki 350
Nacięcie ropnia 200
Usunięcie ciała obcego (1 oko)  
pod powieką, rogówką 170
– spojówką 250
Usunięcie nieprawidłowo rosnących rzęs 100
   

 

Inne usługi

Dobór soczewek kontaktowych 170
Wydanie zaświadczenie o stanie zdrowia do ZUS 50
Badanie histopatologiczne 100