lek. med. Hanna Świebocka-Młyńczak

Specjalista chorób oczu z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie diagnostyki oraz leczenia zachowawczego i operacyjnego chorób oczu.
Specjalizuje się w chorobach dziecięcych oraz w chirurgicznych zabiegach okulistycznych.

Zakres usług medycznych i diagnostycznych:

 

BADANIA:
I. – badanie niemowląt i dzieci:
– wady wrodzone oczu;
– prowadzenie stanów po operacjach zaćmy wrodzonej i jaskry wrodzonej;
– fototerapia;
– choroby oczu u dzieci;
– komputerowe badanie wzroku (Retinomax),
– niedowidzenie;
– problemy okulistyczne w dziecięcych chorobach układowych.

II. badanie osób dorosłych
– diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób oczu m.in. jaskra, zaćma, monitorowanie i profilaktyka starczego zwyrodnienia plamek- AMD, choroby błony naczyniowej, siatkówki, spojówki, rogówki, powiek i dróg łzowych,
– problemy okulistyczne w chorobach układowych m.in. kardiologicznych (nadciśnienie), endokrynologicznych (cukrzyca, nadczynność tarczycy), neurologicznych, dermatologicznych, reumatologicznych i innych,
– prowadzenie chorych po urazach narządu wzroku oraz operacjach okulistycznych (zaćma, jaskra, odwarstwienie siatkówki, operacje dróg łzowych i inne).

ZABIEGI
III. usuwanie chirurgiczne zmian na powiekach (gradówki, brodawki, cysty, znamiona, guzki, kępki żółte, kaszaki itp.),
IV. korekcja ustawienia powiek:
– w odwinięciu lub podwinięciu powieki dolnej,
– w opadnięciu powieki górnej u dorosłych,
– w porażeniu nerwu twarzowego,
V. usuwanie chirurgiczne skrzydlika oraz zmian spojówkowych (guzki, cysty, znamiona barwnikowe),
VI. płukanie i sondowanie dróg łzowych u dzieci i dorosłych,
VII. korekcja kosmetyczna zwiotczenia skóry powiek górnych i dolnych.


lek. med. Zbigniew Woźniak

Lekarz praktyk z wieloletnim doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu chorób oczu i zaburzeń widzenia.
Specjalizuje się w diagnostyce tylnego odcinka gałki ocznej koherentnej tomografii optycznej. 

Zakres usług medycznych i diagnostycznych:

– badania USG gałki ocznej,
– badania OCT (Koherentna Tomografia Optyczna),
– diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób oczu m.in. jaskra, zaćma itp.


dr n. med. Cezariusz Guth

Specjalista chorób oczu z wieloletnim doświadczeniem w pracy ambulatoryjnej i oddziałowej. Wykonuje pełen zakres diagnostyki i leczenia chorób oczu.
Prowadzenie chorych z zaćmą, jaskrą, niedowidzeniem, retinopatią cukrzycową, wadami wzroku, chorobami spojówek, powiek, naczyniówki i siatkówki (w tym AMD – zwyrodnienie plamek związane z wiekiem).
Duże doświadczenie w laseroterapii przedniego odcinka (zaćma wtórna, zabiegi przeciwjaskrowe) i tylnego odcinka oka (zmiany cukrzycowe, zmiany w przebiegu zamknięcia naczyń siatkówki, otwory siatkówki i profilaktyka odwarstwień siatkówki).
Duże doświadczenie w badaniach diagnostycznych (m.in. angiografia fluoresceinowa, OCT).
Duże doświadczenie w wykonywaniu zabiegów plastycznych i naprawczych powiek i przedniego odcinka oka (podwinięcia, odwinięcia, opadnięcia powiek, guzki powiek i spojówek, skrzydlik).
Prace naukowe na temat wzrokowych potencjałów wywołanych i guzów wewnątrzgałkowych.
Posiada uprawnienia lekarza orzecznika w dziedzinie okulistyki (orzekanie o niepełnosprawności).

 

dr n. med. Grażyna Chełstowska

Wieloletni pracownik naukowy Akademii Medycznej w Katedrze Fizjologii oraz jako asystent Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Klinice okulistyki Akademii Medycznej. W tym czasie uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych oraz drugi stopień specjalizacji z dziedziny okulistyki.
Prowadzi pełną diagnostykę i leczenie chorób oczu i zaburzeń widzenia.
Prowadzenie chorych z zaćmą, jaskrą, niedowidzeniem, retinopatią cukrzycową, wadami wzroku, chorobami spojówek, powiek, naczyniówki i siatkówki (w tym AMD – zwyrodnienie plamek związane z wiekiem).

lek. med. Elżbieta Kurowska

Lekarz z 10-cio letnim doświadczeniem klinicznym w Klinice Ocznej Akademii Medycznej we Wrocławiu (w szczególności diagnostyka i leczenie jaskry) oraz wieloletnią praktyką ambulatoryjną.
Prowadzi pełną diagnostykę i leczenie chorób oczu i zaburzeń widzenia.
Od wielu lat specjalizuje się w doborze miękkich soczewek kontaktowych: sferycznych, torycznych (dla pacjentów z astygmatyzmem), terapeutycznych (zmiany pourazowe, przewlekłe stany zapalne siatkówki), a także soczewek kontaktowych korygujących prezbiopię (dla pacjentów po 40-tym roku życia). Wiedzę w dziedzinie kontaktologii zdobywała i nadal doskonali na licznych kursach edukacyjnych krajowych i zagranicznych, m.in. Vision Care Institute w Pradze, Academy for Eyecare Excellence w Rosswaldstadt k. Frankfurtu nad Menem.
Członek Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego.

 

Wspomnienie o dr n. med. Renacie Tuszewskiej

W dniu 03 stycznia 2018r. odszedł od nas Wspaniały Człowiek i Wybitny Lekarz.

Dr n. med. Renata Tuszewska była wieloletnim Adiunktem i Ordynatorem Oddziału Dziecięcego w Katedrze i Klinice Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przez wiele lat pełniła obowiązki Wojewódzkiego Konsultanta Medycznego z zakresu okulistyki. Była współzałożycielką Dolnośląskiego Centrum Okulistycznego i jego wieloletnim Prezesem.
Dr . Renata Tuszewska całe swoje życie poświęciła pracy na rzecz drugiego człowieka.
Pracując w Dolnośląskim Centrum Okulistycznym, do swych ostatnich dni, z wielkim oddaniem niosła pomoc pacjentom.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Zarząd i Współpracownicy
Dolnośląskiego Centrum Okulistycznego we Wrocławiu