Specjalistyczna opieka okulistyczna

NZOZ Dolnośląskie Centrum Okulistyczne jest specjalistyczną placówką medyczną założoną w 1992 roku z inicjatywy lekarzy okulistów – pracowników naukowych wywodzących się z Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.