NZOZ Dolnośląskie Centrum Okulistyczne jest specjalistyczną placówką medyczną założoną  w 1992 roku z inicjatywy lekarzy okulistów pracowników naukowych  wywodzących się z Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od samego początku misją ośrodka jest dbałość o zdrowie pacjentów. Dlatego szczególny nacisk położono na wysoki poziom świadczenia usług okulistycznych, indywidualną opiekę nad pacjentem, zastosowanie metod leczenia w oparciu o wieloletnie doświadczenie kliniczne, osiągnięcia współczesnej okulistyki, przy zastosowaniu nowoczesnej aparatury diagnostyczne – terapeutycznej.

Nasi lekarze systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez najlepsze ośrodki dydaktyczne w kraju oraz przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne, dzięki czemu pacjenci ośrodka mają pewność, że dbałość o ich zdrowie powierzane jest profesjonalistom najwyższej próby.

NZOZ Dolnośląskie Centrum Okulistyczne ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu okulistyki w ramach  ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w tym badania OCT, Pole Widzenia) oraz w zakresie laseroterapii siatkówki.