Badania diagnostyczne

Optyczna Koherentna Tomografia (OCT) jest nowoczesnym, nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym siatkówki, nerwu wzrokowego i przedniego odcinka gałki ocznej.