Optyczna Koherentna Tomografia (OCT)

jest nowoczesnym, nieinwazyjnym badaniem diagnostycznym siatkówki, nerwu wzrokowego i przedniego odcinka gałki ocznej.

W Dolnośląskim Centrum Okulistycznym badania OCT wykonywane jest Optycznym Tomografem Koherentnym RTVue 100FD CAM prod. OPTOUVE-USA, który posiada w swoim wyposażeniu moduły: siatkówkowy, jaskrowy, GCC oraz moduł do analizy i obrazowania rogówki oraz przedniego odcinka gałki ocznej (CAM)

Moduł siatkówkowy – RETINA

Moduł ten zapewnia wysokiej jakości, szczegółowe i precyzyjne obrazowanie warstw siatkówki, z największą, niespotykaną innych aparatach OCT, głębokością skanowania 2,3 mm i szerokością skanowania 12 mm.

Moduł siatkówkowy umożliwia między innymi:

 • obrazowanie i pomiar przekrojów siatkówki, w tym przestrzenne obrazowanie siatkówki 3D
 • uzyskiwanie mapy grubości siatkówki z podziałem na warstwy: wewnętrzną i zewnętrzną, mapy uniesienia warstwy nabłonka barwnikowego siatkówki.
 • obrazowanie i analizę plamki z mapą grubości, z podziałem na 9 sektorów zgodnie z ETDRS oraz przestrzennym obrazowaniem dołka, plamki i obszaru wokół plamki 3D
 • analizę i raport progresji ( do 6 badań)

Wskazaniem do badania OCT z wykorzystaniem modułu RETINA są między innymi:

 • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
 • zmiany w obszarze plamki w przebiegu cukrzycy, po zakrzepie żyły siatkówki, po zatorze tętnicy środkowej siatkówki, w wysokiej krótkowzroczności, CRS,
 • otwór w plamce
 • zmiany dystroficzne plamki

Moduł jaskrowy – GLAUCOMA

RTVue 100 FD CAM oferuje kompleksową analizę jaskrową w tym:

 • pomiar i analizę parametrów tarczy nerwu wzrokowego
 • pomiar grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki z analizą wyników pomiarów i porównaniu ich z wartościami normatywnymi
 • pomiar i analizę grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL) z podziałem na 16 sektorów
 • moduł GCC ( moduł oceny zaniku kompleksu komórek zwojowych)
 • przestrzenne obrazowanie zagłębienia i tarczy nerwu wzrokowego

Poza zmianami tarczy nerwu wzrokowego w przebiegu jaskry badanie OCT znajduje zastosowanie w diagnostyce innych schorzeń nerwu wzrokowego np.: druzy tarczy nerwu wzrokowego, dołek rozwojowy tarczy.

Moduł do analizy i obrazowania rogówki oraz przedniego odcinka oka CAM

Specjalnie zaprojektowane opcjonalne soczewki zapewniają możliwość obrazowania rogówki i komory przedniej

Moduł CAM rozszerza funkcjonalność RTVue 100 FD o możliwość wykonania:

 • automatycznego pomiaru grubości rogówki z automatycznym wyznaczeniem mapy pachymetrycznej i określeniem najcieńszego miejsca rogówki
 • analizę stożka rogówki
 • obrazowanie i pomiar kąta przesączania
 • obrazowanie oraz pomiar warstw rogówki i komory przedniej gałki ocznej
 • przestrzenne obrazowanie rogówki 3D