Opieka okulistyczna nad chorymi z cukrzycą

Stały postęp diagnostyki i terapii cukrzycy wpływa na przedłużenie okresu przeżycia chorych na cukrzycę, powodując tym samym zwiększenie ilości pacjentów z komplikacjami w narządzie wzroku:

 • na dnie oka (retinopatia cukrzycowa, makulopatia cukrzycowa),
 • poza dnem oka (np.: przejściowe zaburzenia refrakcji oka, zmiany w rogówce, tęczówce, soczewce, ciele szklistym).

Opieka okulistyczna nad pacjentem chorym na cukrzycę ma na celu wczesne wykrycie powikłań ocznych i zastosowanie odpowiedniego leczenia, dzięki któremu zostanie zachowana u chorego użyteczna ostrość wzroku.

W Dolnośląskim Centrum Okulistycznym opieką nad pacjentami chorymi na cukrzycę zajmuje się wykwalifikowany zespół lekarzy okulistów z wieloletnim doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu powikłań ocznych w cukrzycy.

W celu wykrywania i diagnostyki powikłań ocznych w przebiegu cukrzycy, poza rutynowym badaniem okulistycznym obejmującym:

 • badanie ostrości wzroku – Komputerowe badanie wzroku (autorefraktometria)
 • biomokroskopię przedniego odcinka gałki ocznej (badanie w lampie szczelinowej)
 • tonometrię (pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego)- tonometria aplanacyjna, komputerowa tonometria bezkontaktowa
 • gonioskopię (ocena kąta przesączania )
 • badanie dna oka (soczewki Volka, trójlustro)
 • perymetrię (badanie pola widzenia, komputerowe badanie pola widzenia )

wykonywane są wysokospecjalistyczne badania :

 • Zdjęcie dna oka (fotografia cyfrowa)
 • Angiografia fluoresceinowa dna oka (badanie kontrastowe dna oka po dożylnym podaniu kontrastu – fluoresceiny)
 • Optyczna koherentna tomografia (OCT) (nieinwazyjna, bezkontaktowa metoda wykorzystywana do obrazowania siatkówki, nerwu wzrokowego, przedniego odcinka gałki ocznej)
 • Badanie ultrasonograficzne gałki ocznej i oczodołu (USG gałki ocznej w projekcji B)

W oparciu o przeprowadzone badania pacjent kwalifikowany jest do odpowiedniego leczenia.

 • Farmakologicznego
 • Leczenia laserem (fotokoagulacja laserowa siatkówki
 • Iniekcji doszklistkowych sterydów lub inhibitorów VEGF
 • Leczenia chirurgicznego (np.:witrektomii)

Warunkiem skutecznego leczenia powikłań ocznych w cukrzycy jest prawidłowe wyrównanie poziomu cukru, uregulowanie towarzyszących zaburzeń metabolicznych w cukrzycy, a więc niezbędna jest ścisła współpraca okulisty z innymi lekarzami specjalistami: diabetologiem, nefrologiem, internistą.