Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem AMD
(ang. Age-related Macular Degeneration)

Jest to schorzenie, które obejmuje niewielki obszar siatkówki zwany  plamką, odpowiedzialny za najlepsze widzenie. Polega na zaniku i bliznowaceniu siatkówki lub okolic podsiatkówkowych. Jest to choroba podstępna – bo nie boli, a powoli niszczy wzrok: obraz staje się coraz bardziej wykrzywiony. Często jest ono utożsamiane przez pacjentów z naturalnym procesem starzenia się organizmu, i z tego powodu większość ludzi po prostu rezygnuje z leczenia.

Pierwszym objawem AMD jest krzywienie się obrazu oraz plama, która pojawia się przed okiem.

Podstawowe formy zwyrodnienia:

  • sucha – zanikowa
  • mokra – wysiękowa

Objawy:

  • pogorszenie widzenia przy czytaniu – pomimo prawidłowo dobranej korekcji okularowej,
  • pojawienie się nieruchomej „plamy” przed okiem,
  • zaburzenia widzenia kolorów i kontrastu,
  • krzywienie się, rozmycie a nieraz „falowanie” obrazu,
  • trudności w rozróżnianiu i rozpoznawaniu szczegółów obrazu.

Test Amslera

Pacjenci z początkowymi zmianami na dnie oczu, lub taką chorobą w rodzinie powinni systematycznie (raz w tygodniu) wykonywać test Amslera.

Leczenie

Leczenie tej choroby polega na stosowaniu diety bogatej w ryby, warzywa i owoce, kategorycznym rzuceniu palenia oraz prawidłowym i systematycznym leczeniu ogólnych schorzeń tj. np. nadciśnienie tętnicze. Konieczne jest udanie się do lekarza specjalisty w dziedzinie okulistyki i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia.

W postaci wysiękowej AMD pod siatkówką rozrastają się naczynia patologiczne, których rozwój i rozrastanie należy ograniczyć, ponieważ powodują one destrukcję widzenia. Ważne jest wtedy jak najszybsze rozpoczęcie leczenia, dlatego nie należy lekceważyć żadnych objawów. Leczenie trzeba powtarzać systematycznie w zależności od metody co 4 – 14 tygodni. Brak leczenia skutkować może całkowitą i nieodwracalną utratą zdolności widzenia. Jedną z metod leczenia jest również laseroterapia.

Diagnostyka AMD