Tonometria

Tonometria – badanie ciśnienia w gałce ocznej (inaczej ciśnienia śródgałkowego) należy do podstawowych badań okulistycznych wykonywanych w trakcie badania okulistycznego.

Pomiaru ciśnienia w gałce ocznej wykonuje się przy użyciu tonometrów:

Tonometria aplanacyjna

Wykonywana tonometrem aplanacyjnym Goldmanna, metoda kontaktowa badania ciśnienia w gałce ocznej wymagająca podania do worka spojówkowego kropli znieczulających oraz barwnika fluoresceiny.

W diagnostyce i monitorowaniu jaskry podstawową metodą badanie ciśnienia w gałce ocznej jest tonometria aplanacyjna.

Tonometria bezkontaktowa

Bezkontaktowe tonometry, nie wymagają miejscowego znieczulenia, Jednak pomiar nie jest tak dokładny jak przy tonometrii aplanacyjnej, w związku z tym w przypadku niepewnych wyników badania tonometrem bezkontaktowym konieczne jest wykonanie pomiaru ciśnienia tonometrem aplanacyjnym.