Angiografia fluoresceinowa dna oka (AF, FFA)

polega na wykonywaniu seryjnych zdjęć dna oka po wcześniejszym dożylnym podaniu środka kontrastowego- soli sodowej fluoresceiny.

W Dolnośląskim Centrum Okulistycznym badanie angiografii fluoresceinowej dna oka wykonywane jest Funduskamerą firmy CANON sprzężoną z nowoczesnym komputerowym programem Iris do rejestracji i archiwizacji obrazów z funduskamery

W Dolnośląskim Centrum Okulistycznym badanie angiografii fluoresceinowej dna oka wykonuje lekarz specjalista w zakresie okulistyki; z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu badania i interpretacji uzyskanych wyników .

Ze względu na możliwość wystąpienia powikłań po dożylnym podaniu fluoresceiny nad pacjentem i prawidłowym przebiegiem badania czuwają anestezjolog i pielęgniarki anestezjologiczne oraz lekarz okulista.

W celu wykonania zdjęć dna oka konieczne jest rozszerzenie źrenicy kroplami (np.: Tropicamid, Neosynefryna), które przez kilka godzin pogarszają widzenie.

Przed badaniem konieczne jest zgłoszenie lekarzowi lub pielęgniarce zbierającej wywiad informacji o skłonności do krwawień, alergii, niewydolności nerek, padaczce, astmie oskrzelowej, arytmii, powikłaniach po poprzednich badaniach angiografii fluoresceinowej dna oka lub innych badaniach diagnostycznych, w których podawany był dożylnie kontrast, jaskrze, dializach, innych schorzeniach.

Po badaniu przez 24 godziny utrzymuje się żółte zabarwienie skóry, spojówek, śluzówki, moczu.

Badanie angiografii fluoresceinowej dna oka pozwala na wczesną diagnozę wielu schorzeń siatkówki, nerwu wzrokowego, naczyniówki, a tym samym umożliwia szybkie podjęcie odpowiedniej terapii np.: laseroterapii w retinopatii cukrzycowej

Wskazaniem do wykonania angiografii fluoresceinowej dna oka są między innymi:

  • Choroby plamki – np.: zmiany zwyrodnieniowe plamki, zwłaszcza związane z wiekiem (AMD),
  • Choroby naczyniowe siatkówki – np.: retinopatia w przebiegu cukrzycy ( retinopatia cukrzycowa), retinopatia w przebiegu nadciśnienia tętniczego krwi ( retinopatia nadcisnieniowa), zakrzep żyły siatkówki, zator tętnicy siatkówki, zmiany w przebiegu chorób hematologicznych
  • Zmiany siatkówki i naczyniówki o etiologii zapalnej
  • Zmiany nowotworowe siatkówki, naczyniówki, nerwu wzrokowego
  • Choroby nerwu wzrokowego wrodzone i nabyte
  • Dziedziczne zmiany dystroficzne dna oka