Badanie ostrości wzroku do dalekiej i bliskiej odległości

Badanie ostrości wzroku lub inaczej ostrości widzenia jest jednym z podstawowych elementów badania okulistycznego i powinno być wykonywane przy każdej wizycie u okulisty. Ostrość wzroku określana jest dla każdego oka osobno, przed i po ewentualnej korekcji wady wzroku.

Ostrość wzroku oceniamy do dali i bliskiej odległości

W celu skontrolowania ostrości wzroku do dali wykorzystuje się specjalne tablice, na których umieszczone są znaki (optotypy) lub optotypy mogą być wyświetlane na ekran z automatycznego rzutnika testów.

Automatyczny rzutnik testów (automatyczny projektor optotypów) posiadają optykę o bardzo dobrej rozdzielczości i dużą różnorodność wyświetlanych testów (np.: litery, cyfry, obrazki, znaki E, znaki do badania niezborności, testy do badania ustawienia gałek ocznych, widzenia stereoskopowego)

Ocena widzenia do bliskiej odległości odbywa się dla każdego oka osobno, przy pomocy standardowych tablic (kart) do badania ostrości wzroku z bliskiej odległości, którą badany trzyma w odległości 30cm do 35 cm . przed badanym okiem.