Pachymetria

Pachymetria – pomiar grubości rogówki, która ma wpływ na prawdziwą wartość mierzonego ciśnienia wewnątrzgałkowego; pachymetria ma istotne znaczenie w diagnostyce jaskry

W Dolnośląskim Centrum Okulistycznym wykonujemy badanie pachymetryczne metodą dotykową przy pomocy pachymetru – ultrasonografu okulistycznego PacScan 300P firmy Sonomed i metodą bezdotykową przy pomocy aparatu OCT RTVue 100 FD z modułem CAM

Pachymetr PacScan 300 P umożliwia szybkie wykonanie dokładnych pomiarów grubości rogówki dokonując korekcji pomiaru w zależności od wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego

OCT RTVue 100 FD – moduł do analizy i obrazowania rogówki oraz przedniego odcinka oka CAM

Specjalnie zaprojektowane opcjonalne soczewki zapewniają możliwość obrazowania rogówki i komory przedniej

Moduł CAM rozszerza funkcjonalność RTVue 100 FD o możliwość wykonania:

  • automatycznego pomiaru grubości rogówki z automatycznym wyznaczeniem mapy pachymetrycznej i określeniem najcieńszego miejsca rogówki
  • analizę stożka rogówki
  • obrazowanie i pomiar kąta przesączania
  • obrazowanie oraz pomiar warstw rogówki i komory przedniej gałki ocznej
  • przestrzenne obrazowanie rogówki 3D