Perymetria – badanie pola widzenia,

czyli badanie obszaru widzianego przez nieruchome, patrzące na wprost przed siebie oko.

W Dolnośląskim Centrum Okulistycznym wykonujemy komputerowe badanie pola widzenia, za pomocą techniki perymetrii statycznej, przy użyciu perymetrów.

MEDMONT M 700 automatyczny perymetr firmy Medmond
Oprogramowanie systemu M700 oferuje następujące testy do badania pola widzenia: centralny, pełny, peryferyjny, jaskrowy, plamkowy, neurologiczny, dla kierowców, test binokularny, quickscan,

Specjalną funkcją perymetru M700 jest możliwość:

  • Wytwarzania bodźca błyskowego – test flicker, który pozwala na wczesne wykrywanie zmian w polu widzenia, zanim ujawnią się w standardowej perymetrii.
  • Badania pola widzenia na barwy (barwa czerwona – test red)
  • Badania podwójnego widzenia (test BSV)

Badanie pola widzenia pomocne jest w diagnostyce i monitorowaniu wielu schorzeń okulistycznych i neurologicznych.

Wskazaniami do badania pola widzenia są między innymi:

  • Jaskra (diagnostyka i monitorowanie skuteczności leczenia)
  • Choroby siatkówki
  • Choroby nerwu wzrokowego
  • Polekowe uszkodzenie plamki (np.: makulopatia chlorochinowa – pomocne we wczesnej diagnostyce wczesnego uszkodzenia plamki jest badanie pola widzenia na barwę czerwoną
  • Choroby Centralnego Układu Nerwowego – np.: udar mózgu, guzy mózgu